Lista członków Rady Gminy Klimontów

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1
Orłowski Robert
Przewodniczący
2
Gwizdoń Grzegorz Piotr
Z-ca Przewodniczącego
3
Lipiec Piotr
Z-ca Przewodniczącego
4
Bargiel Marek
Członek
5
Berbeś AlicjaCzłonek
6
Borycki Gustaw
Członek
7
Ciach Andrzej
Członek
8
Cichoń Monika Wioletta
Członek
9
Cukrowski Jerzy
Członek
10
Krasowska Mieczysława Grażyna
Członek
11
Król Rafał
Członek
12
Kwapiński Mirosław
Członek
13
Mucha Grzegorz
Członek
14
Rębacz Jan Walenty
Członek
 
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
i Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy
każdy wtorek: 900 - 1100