artykuł nr 1

Lista członków Rady Miejskiej w Klimontowie

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1
Orłowski Robert
Przewodniczący
2
Gwizdoń Grzegorz Piotr
Z-ca Przewodniczącego
3
Lipiec Piotr
Z-ca Przewodniczącego
4
Aly Amer Halina Władysława
Członek
5
Bargiel Marek
Członek
6
Berbeś AlicjaCzłonek
7
Borycki Gustaw
Członek
8
Ciach Andrzej
Członek
9
Cichoń Monika Wioletta
Członek
10
Cukrowski Jerzy
Członek
11
Krasowska Mieczysława Grażyna
Członek
12
Król Rafał
Członek
13
Kwapiński Mirosław
Członek
14
Mucha Grzegorz
Członek
15
Rębacz Jan Walenty
Członek
 
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
i Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy
każdy wtorek: 900 - 1100