główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Klimontów za I półrocze 2020 roku

artykuł nr 2

Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Klimontów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klimontów

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Klimontów na 2020 rok