artykuł nr 1

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Klimontów na lata 2021-2035.

artykuł nr 2

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Klimontów na 2021 rok.

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Klimontów na 2021 rok.

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Klimontów za I półrocze 2020 roku

artykuł nr 5

Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Klimontów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami