artykuł nr 1

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności...

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
artykuł nr 2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Klimontów w roku 2023
artykuł nr 3

Informacja dot. dystrybucji paliwa stałego dla...

Informacja dot. dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych
artykuł nr 4

Informacja dot. dystrybucji paliwa stałego dla...

Informacja dot. dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych
artykuł nr 5

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia...

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko