artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe radnych złożone na koniec kadencji 2014-2018