artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wójta złożone na koniec kadencji 2014-2018