artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe złożone w trakcie kadencji

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe radnych złożone na początek kadencji 2018-2023