artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe złożone na początek kadencji 2018-2023