artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2018

Załączniki:
Robert Orłowski - korekta 976 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Jan Rębacz - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Grzegorz Mucha - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Piotr Lipiec - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Mirosław Kwapiński - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rafał Król - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Mieczysława Krasowska - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Grzegorz Gwizdoń - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Jerzy Cukrowski - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Monika Cichoń - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Gustaw Borycki - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Alicja Berbeś - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Marek Bargiel - korekta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Halina Aly-Amer - korekta za 2018 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rębacz Jan MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Mucha Grzegorz MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Lipiec Piotr MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kwapiński Mirosław MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Król Rafał MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Krasowska Mieczysława MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Gwizdoń Grzegorz MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Cukrowski Jerzy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Cichoń Monika MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ciach Andrzej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Borycki Gustaw MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Berbeś Alicja MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bargiel Marek MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Aly Amer Halina MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Orłowski Robert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer