artykuł nr 1

Informacje publiczne nie udostępnione w BIP

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) informacja publiczna, któranie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jestudostępniana na wniosek zainteresowanego (art. 10, ust.1). Osobyzainteresowane dostępem do informacji publicznej prosimy o złożeniewniosku w Sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Zysmana 1. Wniosek można pobrać ze strony internetowej BIP Gminy Klimontów.