artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Urząd Gminy w Pysznicy uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Należy pamiętać, że aby móc skorzystać z tej formy kontaktu z urzędem, należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl, postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.

Aby wysłać do urzędu dokument za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/kup wybrać, z listy usług: wg podziału terytorialnego --> WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE --> Powiat sandomierski --> Klimontów (gmina wiejska) --> Urząd Gminy i skorzystać z udostępnionego formularza elektronicznego. Wypełniony formularz należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę.

UWAGA! Dokumenty elektroniczne będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku przesłania ich poprzez wskazany powyżej adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

  • txt, doc, rtf, odt, pdf - dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne,
  • xls - arkusze kalkulacyjne,
  • gif, tif (tiff), jpg (jpeg) - dokumenty graficzne,
  • zip, rar - do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

Dostarczony dokument elektroniczny, poza podpisaniem go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musi:

  • zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby go składającej,
  • być wolny od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania (dokumenty zawierające takie elementy nie będą wprowadzana do systemu teleinformatycznego urzędu i nie będą rozpatrywane),
  • odpowiadać zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw.