artykuł nr 1

Decyzja KR.RZT.70.320.2021 z dnia 31.08.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klimontów na okres 3 lat.

artykuł nr 2

Uchwała Nr LII/369/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

artykuł nr 3

Decyzja KR.RET.070.148.2018 z dnia 23.04.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klimontów