artykuł nr 1

Informacje o możliwości korzystania z usług...

Informacje o możliwości korzystania z usług dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów przez osoby niepełnosprawne
artykuł nr 2

Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia...

Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2026 Gminy Klimontów
artykuł nr 3

Raporty o stanie zapewniania dostępności...

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
artykuł nr 4

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia...

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miasta i Gminy Klimontów osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
artykuł nr 5

Dane Koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Kontakt:
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Klimontowie
Danuta Potocka
tel. 158661006, 158661100