artykuł nr 1

Gminna Komisja Wyborcza

Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie
Urząd Gminy w Klimontowie
Klimontów ul. Krakowska 4

1. Barbara Frejlich- Przewodnicząca Komisji
2. Jolanta Wiatrowska- Z-ca Przewodniczącej
3. Danuta Borycka- członek Komisji
4. Ewa Myszona- członek Komisji
5. Agnieszka Lipińska- członek Komisji
6. Andrzej Dywan- członek Komisji
7. Bogusław Pawlik- członek Komisji