artykuł nr 1

Wyniki wyborów do Izb Rolniczych w Gminie Klimontów

Wyniki wyborów do Izb Rolniczych w Gminie Klimontów

Liczba osób uprawnionych do głosowania - 4020
Wydano kart - 108
Oddano głosów - 137
Nieważnych - 0
Ważnych - 137

1. Bryła Dawid - 52
2. Frańczak Agnieszka - 68
3. Rybusiński Krzysztof Rafał - 17

Przedstawicielami do Izb Rolniczych zostali : Frańczak Agnieszka i Bryła Dawid.

artykuł nr 2

Informacje ogólne

31 maja 2015 r. Wybory do Izb Rolniczych
Uprawnionymi do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych są członkowie samorządu rolniczego, czyli:

  1. Płatnicy podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  2. Podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w okręgu wyborczym.

W Gminie Klimontów wybiera się dwóch członków do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
Zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania do 11 maja 2015 roku.
Wybory do izb rolniczych odbywać się będą w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul. Szkolna 1 w dniu 31 maja 2015 roku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Koordynatorem organizacji wyborów na terenie Gminy Klimontów jest Wiesława Adamczaka – inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych – tel. 158661100