artykuł nr 1

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Klimontowie - siedziba: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów
  Lp Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu zgłaszającego
  1 Iwona Gorycka Klimontów Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
  2 Marta Pawlik Klimontów Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3 Karolina Berbeś Pęchów Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15"
  4 Jan Rafał Kos Górki Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  5 Daria Maria Śledź Kępie Komitet Wyborczy KORWiN
  6 Agnieszka Lipińska Klimontów Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  7 Kinga Katarzyna Czernek Pokrzywianka Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
  8 Sylwia Burczyńska Klimontów Wójt Gminy
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klimontowie - siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
  Lp Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu zgłaszającego
  1 Teresa Maria Dziama Nowa Wieś Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
  2 Dominika Chmielewska Szymanowice Górne Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3 Magdalena Zofia Zielińska-Figacz Grabina Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15"
  4 Edward Marian Dobek Grabina Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  5 Milena Weronika Gradzik Nawodzice Komitet Wyborczy KORWiN
  6 Krzysztof Rafał Rybusiński Klimontów Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  7 Renata Miłek Pęchowiec Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
  8 Sylwia Nowak-Czerwińska Górki Wójt Gminy
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Klimontowie - siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
  Lp Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu zgłaszającego
  1 Katarzyna Dziama Nowa Wieś Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
  2 Żanet Kaniewska Klimontów Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3 Karolina Mazur Wilkowice Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15"
  4 Robert Zając Pęchowiec Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  5 Sylwia Patrycja Smolarska Kępie Komitet Wyborczy KORWiN
  6 Teresa Małgorzata Kilarska Klimontów Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  7 Iwona Saniawa Klimontów Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
  8 Marta Goździewska Klimontów Wójt Gminy
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Olbierzowicach - siedziba: Świetlica w Olbierzowicach, 27-640 Olbierzowice
  Lp Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu zgłaszającego
  1 Joanna Piętka Nowa Wieś Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
  2 Renata Orzechowska Nawodzice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3 Jolanta Sasak Olbierzowice Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15"
  4 Agnieszka Frańczak Nowa Wieś Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  5 Justyna Wójcik Szymanowice Dolne Komitet Wyborczy KORWiN
  6 Mariusz Maciąg Nowa Wieś Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  7 Rafał Raban Olbierzowice Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
  8 Jolanta Halina Słomińska Olbierzowice Wójt Gminy
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Nawodzicach - siedziba: Świetlica w Nawodzicach 27-640 Nawodzice
  Lp Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu zgłaszającego
  1 Wiesława Zofia Skurska Klimontów Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
  2 Bożena Barbara Siudak Nawodzice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3 Małgorzata Ewa Dubiel Grabina Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15"
  4 Anna Elżbieta Pawlik Nawodzice Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  5 Agnieszka Marzena Juda Klimontów Komitet Wyborczy KORWiN
  6 Karolina Gawlik Klimontów Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  7 Agnieszka Ciach Klimontów Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
  8 Adam Przybylski Klimontów Wójt Gminy
 6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Konarach - siedziba: Szkoła Podstawowa w Konarach, 27-640 Konary 88
  Lp Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu zgłaszającego
  1 Karol Pyszczek Pokrzywianka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
  2 Andrzej Stanisław Czajkowski Ułanowice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3 Dorota Dywan Pęchów Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15"
  4 Justyna Dziorek Ułanowice Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  5 Aneta Cieplińska Szymanowice Dolne Komitet Wyborczy KORWiN
  6 Wanda Rozalia Luzak Konary Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  7 Maria Szmuc Klimontów Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
  8 Małgorzata Kozieł-Karbownik Ułanowice Wójt Gminy
 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Nasławicach - siedziba: Remiza w Nasławicach, 27-640 Nasławice
  Lp Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu zgłaszającego
  1 Ewelina Wojtasiewicz Klimontów Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
  2 Agnieszka Katarzyna Leśniewska Nawodzice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3 Marta Mazur Wilkowice Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15"
  4 Stefan Stanisław Papka Nasławice Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  5 Paweł Bartłomiej Mucha Kroblice Pęchowskie Komitet Wyborczy KORWiN
  6 Tadeusz Jan Sobolewski Konary Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  7 Beata Rybus Klimontów Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
  8 Cecylia Kiliańska Goźlice Wójt Gminy
 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Goźlicach - siedziba: Szkoła Podstawowa w Goźlicach, 27-640 Goźlice 28
  Lp Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu zgłaszającego
  1 Grzegorz Juda Goźlice Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
  2 Iwona Barbara Wojna Goźlice Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
  3 Marzena Piotrowicz Goźlice Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15"
  4 Marek Jabłoński Grabina Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
  5 Anna Karolina Śmigała Goźlice Komitet Wyborczy KORWiN
  6 Magdalena Ziomek Klimontów Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  7 Anna Gorycka Klimontów Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
  8 Wiesława Maria Adamczak Goźlice Wójt Gminy