artykuł nr 1

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o...

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych.
artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Klimontów w sprawie...

Zarządzenie Wójta Gminy Klimontów w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Klimontów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów o numerach...

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
artykuł nr 4

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do...

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
artykuł nr 5

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców