artykuł nr 1

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, e-mail: klimontow@klimontow.pl