artykuł nr 1

Nazwa i adres

Żłobek Gminny w Klimontowie

27640 Klimontów
ul. Szkolna 1

artykuł nr 2

Dyrektor

Barbara Bilska
artykuł nr 3

Statut

Statut Żłobka Gminnego w Klimontowie