artykuł nr 1

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 1. Cichoń Monika - przewodnicząca
 2. Bargiel Marek
 3. Ciach Andrzej
 4. Król Rafał
 5. Kwapiński Mirosław
 6. Lipiec Piotr
 7. Mucha Grzegorz
artykuł nr 2

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 1. Borycki Gustaw - przewodniczący
 2. Aly Amer Halina
 3. Berbeś Alicja
 4. Ciach Andrzej
 5. Gwizdoń Grzegorz
 6. Lipiec Piotr
artykuł nr 3

Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Gminy

 1. Mucha Grzegorz - przewodniczący
 2. Bargiel Marek
 3. Borycki Gustaw
 4. Cichoń Monika
 5. Gwizdoń Grzegorz
 6. Krasowska Mieczysława
 7. Kwapiński Mirosław
artykuł nr 4

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Berbeś Alicja - przewodnicząca
 2. Borycki Gustaw
 3. Krasowska Mieczysława
 4. Król Rafał
artykuł nr 5

Komisja Rewizyjna

 1. Rębacz Jan - przewodniczący
 2. Aly Amer Halina
 3. Borycki Gustaw
 4. Cukrowski Jerzy
 5. Król Rafał