artykuł nr 1

II/18/02 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich - 2002.12.12

artykuł nr 2

II/17/02 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 2002.12.12

artykuł nr 3

II/16/02 - w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2003 rok - 2002.12.12

artykuł nr 4

II/15/02 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok - 2002.12.12

artykuł nr 5

II/14/02 - w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Klimontów do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Sandomierzu - 2002.12.12