artykuł nr 1

Skład Komisji

Skład Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:

  1. Mieczysława Krasowska - przewodnicząca
  2. Gustaw Borycki
  3. Andrzej Ciach
  4. Grzegorz Mucha
  5. Piotr Lipiec

 

Dostępne kategorie:
Skład
Zadania
Sprawozdania