artykuł nr 1

Zadania Komisji

Do zadań Komisji Spraw Społecznych należą sprawy z zakresu:
  • oświata, w tym szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole
  • opiniowanie projektów uchwał w sprawach nazw ulic i placów
  • kultury, kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
  • promocja gminy
  • zieleni gminnej i zadrzewień
  • cmentarzy gminnych
  • ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej
  • opiniowaniem projektów uchwał w sprawie liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
Dostępne kategorie:
Skład
Zadania
Sprawozdania