artykuł nr 1

Skład Komisji

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Robert Orłowski - przewodniczący
  2. Halina Hakamaki
  3. Grzegorz Gwizdoń
  4. Mieczyława Krasowska
  5. Rafał Król
  6. Marek Bargiel
  7. Alicja Berbeś

 


Dostępne kategorie:
Skład
Zadania
Sprawozdania