artykuł nr 1

Skład Komisji

Skład Doraźnej Komisji Statutowej:

Lp.
Nazwisko i imię
Funkcja
1
Rębacz Anna
Członek
2
Michta Edyta
Członek
3
Frejlich Zbigniew
Członek
4
Ferens Tomasz
Członek
5
Lipiec Piotr
Członek