artykuł nr 1

Zadania Komisji

Do zadań Doraźnej Komisji Statutowej należy ocena obowiązujących statutów:
  • statutu gminy
  • statutuów jednostek organizacyjnych (sołectw)
  • statutu Zakładu Gospodarki Komulnalnej i Mieszkaniowej
  • statutu Gminnego Ośrodka Kultury
  • statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
  • statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola