artykuł nr 1

Projekty uchwał na LXII Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na LXII Sesję Rady Miejskiej (2023.09.27)
artykuł nr 2

Projekty uchwał na LXI Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na LXI Sesję Rady Miejskiej (2023.08.30)
artykuł nr 3

Projekty uchwał na LX Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na LX Sesję Rady Miejskiej (2023.07.26)
artykuł nr 4

Projekty uchwał na LIX Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na LIX Sesję Rady Miejskiej (2023.06.29)
artykuł nr 5

Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Miejskiej (2023.04.26)