artykuł nr 1

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Gminy w dniu 2010.12.30

Załączniki:
Uchwała III/9/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011 r. 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/10/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. 922 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/11/2010 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/12/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 r., terminu płatności, sposobu jej poboru, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 477 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/13/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 318 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/14/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych 215 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/15/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/16/2010 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok 406 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/17/2010 w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/18/2010 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Klimontów 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/19/2010 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Klimontów 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy w dniu 2010.12.14

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na I Sesji Rady Gminy w dniu 2010.11.30

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 2010.11.09

Załączniki:
Uchwała XLIV/343/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego 108 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/342/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/341/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/340/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/339/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Pęchów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku 123 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/338/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Zakrzów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/337/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Grabina dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/336/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Wilkowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/335/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Klimontów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/334/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie na 2011 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/333/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rybnica na lata 2010-2017" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/332/10 w sprawie przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/331/10 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/269/10 267 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIV/330/10 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok 1,010 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Gminy w dniu 2010.10.07