artykuł nr 1

Sesja III/2010 z dnia 2010.12.30

artykuł nr 2

Sesja II/2010 z dnia 2010.12.14

artykuł nr 3

Sesja I/2010 z dnia 2010.11.30

artykuł nr 4

Sesja XLIV/2010 z dnia 2010.11.09

artykuł nr 5

Sesja XLIII/2010 z dnia 2010.10.07