artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy w dniu 2012.12.28

artykuł nr 2

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 2012.11.30

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy w dniu 2012.10.25

Uchwała XX/178/2012 - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK-I.4131.126.2012)

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 2012.09.28

artykuł nr 5

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 2012.08.29