artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy (2015.12.30)

Załączniki:
Uchwała XVIII/120/15 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2016 r. 260 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVIII/119/15 w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 269 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVIII/118/15 w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom i zwrotu kosztów podróży służbowej 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVIII/117/15 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVIII/116/15 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu 174 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVIII/115/15 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Klimontów 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVIII/114/15 w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/98/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVIII/113/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2016 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVIII/112/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016-2030 498 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVIII/111/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015-2029 497 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVIII/110/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 631 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy (2015.11.30)

Załączniki:
Uchwała XVII/109/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/108/15 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/107/15 w sprawie przekazania w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Sandomierskiego 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/106/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2016 rok 308 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/105/15 w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 270 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/104/15 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 338 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/103/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015-2029 498 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/102/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 945 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/101/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/100/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/99/15 w sprawie opłaty targowej 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/98/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 108 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/97/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. 360 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XVII/96/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy (2015.11.13)

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy (2015.10.16)

artykuł nr 5

Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy (2015.09.30)

Załączniki:
Uchwała XIV/90/15 w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 237 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIV/89/15 w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/125/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 951 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIV/88/15 w sprawie przekazania w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Sandomierskiego 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIV/87/15 w sprawie przekazania w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Sandomierskiego 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIV/86/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków 197 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIV/85/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIV/84/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2016 - 2019 186 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIV/83/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015 - 2029 505 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XIV/82/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer