artykuł nr 1

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w...

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2023 roku
artykuł nr 2

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w...

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2022 roku
artykuł nr 3

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w...

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2021 roku
artykuł nr 4

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w...

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2020 roku
artykuł nr 5

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w...

Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach w 2019 roku