artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 3

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia

artykuł nr 4

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego