artykuł nr 16

Obwieszczenie o uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji

artykuł nr 17

Obwieszczenie o uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji

artykuł nr 18

Obwieszczenie o uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji

artykuł nr 19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego