artykuł nr 1

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
artykuł nr 3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
artykuł nr 4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak:...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: PG.6220.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz treść wydanej decyzji