artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę...

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich w Nawodzicach, Konarach, Pęchowie, Zakrzowie, Olbierzowicach
artykuł nr 2

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
artykuł nr 3

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów
artykuł nr 4

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a...

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”
artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert