artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok...

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja
artykuł nr 2

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a...

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”
artykuł nr 3

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a...

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Uczniowski Klub Sportowy Orlik Klimontów
artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok...

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę...

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich w Nawodzicach, Konarach, Pęchowie, Zakrzowie, Olbierzowicach