artykuł nr 1

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania PG.6733.10.2023
artykuł nr 2

Obwieszczenie-zawiadomienie o przedłużeniu...

Obwieszczenie-zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej
artykuł nr 3

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia...

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego (KR.ZUZ.4.4210.181.2023.KJ)
artykuł nr 4

Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia...

Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania PG.6733.18.2023
artykuł nr 5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PG.6733.20.2023