artykuł nr 1

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2012 rok.

artykuł nr 2

Opinia o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2012-2023

artykuł nr 3

Opinia o projekcie budżetu Gminy Klimontów na 2012 r.

artykuł nr 4

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.