artykuł nr 1

Ulgi, umorzenia, odroczenia za 2009 r.

Podatek rolny:
Zając Bronisława - kwota umorzenia 684.00
Przytuła Wiesław - kwota umorzenia 698.00

Odsetki:
brak umorzeń

Podatek od nieruchomości:
brak umorzeń

Odsetki:
brak umorzeń

Ulgi z tytułu nabycia gruntu kontynuowane przez 5 lat:
liczba podatników: 241
ulgi na kwotę: 34 664.73

Ulgi inwestycyjne kontunuowane nie dłużej niż 15 lat:
liczba podatników: 4
ulgi na kwotę: 3 380.51