artykuł nr 1

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014-2028

artykuł nr 2

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Klimontów na 2014 rok

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Klimontów na 2014 rok.

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów za I półrocze 2013 roku

artykuł nr 5

Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Klimontów za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami