artykuł nr 1

Pomoc publiczna 2015

artykuł nr 2

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń należności głównej w kwocie przekraczającej 500.00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot za 2015 rok.

Lp. Beneficjent pomocy

Rodzaj podatku

Forma pomocy

Przyczyna

Kwota

1

Dobek Janina

podatek rolny

umorzenie

ważny interes podatnika

2 514,00

2

Wiatrowski Gabriel

podatek rolny

umorzenie

ważny interes podatnika

596,00

3

Kolasa Zbigniew

podatek rolny i odsetki

umorzenie

ważny interes podatnika

781,00

4

Makowska Anna

podatek rolny

umorzenie

ważny interes podatnika

537,00

5

Firma Budowlana Install-Jar sp. Jarosz-Słowik

podatek od nieruchomości

umorzenie

ważny interes podatnika

2 706,00

6

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

podatek od nieruchomości

umorzenie

ważny interes społeczny

23 133,00

W 2015 roku nie wystąpiły odroczenia oraz rozłożenia na raty powyżej 500.00 zł.