artykuł nr 1

Pomoc publiczna w 2017 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń, rozłożeń na raty w kwocie przekraczającej 500.00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot za 2017 rok.

Lp.

Beneficjent pomocy

Rodzaj podatku

Forma pomocy

Przyczyna

Kwota

1

Jadwiga Gąsiorowska-Koźbiał

podatek rolny

umorzenie

ważny interes podatnika

596,00 zł

2

Małgorzata Psiuch

podatek rolny

umorzenie

ważny interes podatnika

1 057,00 zł

3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (osoba prawna)

podatek od nieruchomości

umorzenie

ważny interes podatnika i społeczny

23 281,00 zł

4

Ryszard Wiatrowski

podatek rolny i od nieruchomości

umorzenie

ważny interes podatnika

697,00 zł

5

Smart-Net Sp. z o. o. (osoba prawna)

podatek od nieruchomości

rozłożenie na raty

ważny interes podatnika

7 915,00 zł

W 2017r nie wystąpiły odroczenia płatności należności podatkowych powyżej kwoty 500 zł.