artykuł nr 1

Pomoc publiczna w 2019 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przekraczającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości udzielonej ulgi w 2019 roku.

LpBeneficjent pomocyRodzaj beneficjentaRodzaj podatkuForma pomocyPrzyczynaKwota pomocy
1.Zdzisław GąsiorowskiOsoba fizycznaPodatek rolnyUmorzenieWażny interes podatnika552.00 zł
2.Zakład Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejOsoba prawnaPodatek od nieruchomościUmorzenieWażny interes podatnika i interes społeczny23 281.00 zł