artykuł nr 1

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały...

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Klimontów na lata 2022-2038.
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania...

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Klimontów na 2022 rok
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały...

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Klimontów na 2022 rok
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu...

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Klimontów za I półrocze 2021 roku
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania...

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Klimontów na 2021 rok.