artykuł nr 1

Stanowiska

  1. stanowisko do spraw inwestycji,
  2. dwuosobowe stanowisko do spraw zamówień publicznych i inwestycji,
  3. stanowisko do spraw drogownictwa.