artykuł nr 1

XVII/201/04 - w sprawie wprowawdzenia zmian w uchwale Nr XI/121/04 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy - 2004.12.30

artykuł nr 2

XVII/200/04 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - 2004.12.30

artykuł nr 3

XVII/199/04 - w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2005 rok - 2004.12.30

artykuł nr 4

XVII/198/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - 2004.12.30

artykuł nr 5

XVII/197/04 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na rok 2005 - 2004.12.30