główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzule informacyjne

Załączniki:
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych69 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych z udzieleniem informacji publicznej68 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez monitoring wizyjny.68 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - rozpatrywanie skarg i wniosków60 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - utrwalanie przebiegu posiedzeń Rady Miejskiej przez monitoring audio-video63 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - podatki i opłaty77 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zwrot podatku akcyzowego75 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja ludności81 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dowody osobiste79 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych ze składaniem i obsługą petycji68 KB
Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających kandydatów na ławników78 KB
Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników78 KB