artykuł nr 1

Ogólna polityka informacyjna

Ogólna polityka informacyjna
artykuł nr 2

Klauzule informacyjne

Załączniki:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zamówieniach publicznych 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ? postępowanie powypadkowe 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - klauzule informacyjne w procesie rekrutacji 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna utrwalanie przebiegu posiedzeń Rady Miejskiej przez monitoring audio i wideo 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ? prawo wodne 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - podatki i opłaty lokalne 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych ze składaniem i obsługą petycji 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ? Ochotnicza Straż Pożarna 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez monitoring wizyjny 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających kandydaturę na ławników. 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla beneficjentów programu "Czyste Powietrze" 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - koncesja na sprzedaż alkoholu 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowym w związku ze zwrotem podatku akcyzowego 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) 164 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy (PL/UKR) 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Pożytek Publiczny 87 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zamówienia publiczne do 30000 ? 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wnioski, zaświadczenia 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zasady rozpatrywania skarg i wniosków 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - rejestr wyborców 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych z udzieleniem informacji publicznej 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja ludności 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dowody osobiste 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących...

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych
artykuł nr 4

Ogólna klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Gminy Klimontów z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów (UG, Urząd). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.