artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy w 2011.12.30

artykuł nr 2

Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Gminy w dniu 2011.11.30

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy w dniu 2011.09.30

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy w dniu 2011.08.25

artykuł nr 5

Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Gminy w dniu 2011.06.20

Załączniki:
Uchwała VIII/64/11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała VIII/63/11 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała VIII/62/11 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klimontów, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała VIII/61/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała VIII/60/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 272 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała VIII/59/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011?2021 849 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała VIII/58/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała VIII/57/11 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Klimontów z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała VIII/56/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Klimontów za 2010 rok 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer